Home / Course catalog / OLAY/KAZA ANALİZ (SMC-03)

Maritime Management

OLAY/KAZA ANALİZ (SMC-03)


Description
İÇERİK
Yönetim sistemlerinin etkin işletilmesi için alınması gereken önlemler, Riskin önlenmesi için alınan önlemler, bariyer analizi, olay/kaza kök neden analizi
Deniz Kazaları ve Vaka Analizine giriş
Uluslararası Taşımacılık – Taşımacılık Hasarları ve Kamu Algılamaları Soruşturmalar
Uluslararası sözleşmeler, gereklilikler vs.
Soruşturma Hazırlığı
Verinin Toplanması ve Korunması
Görüşme esasları
Verilerin Analizi
Bir Kazaya sebep olan faktörler
Kök Nedeni Tanımlanması
Önerilerin Geliştirilmesi
Soruşturmanın Tamamlanması
İnsan Faktörü

KAZANILAN YETKİNLİK
Gemilerde, liman ve terminallerde yaşanan olay ve kazaların kök nedenini bulabilmek, olayların tekrarının önlenmesine katkıda bulunmak,
İdarecilere, kazazedede soruşturma yürütmek, araştırmacıyı sahada desteklemek ve soruşturmanın neyi başarması gerektiğine dair bir fikir vermektedir.

KİMLER KATILMALI
Bu Eğitime , olay araştırması konusunu derinlemesine incelemek ve kök neden analizi için farklı yöntem ve araçların nasıl kullanılacağını öğrenmek isteyen
Gemi İşletmelerinde, Liman ve Terminallerde Yöneticiler, Enspektörler, İç Denetçiler, Danışmanlar ve gemi personeline açıktır
Content

Empty course

There are no units at the moment
Completion rules
  • All units must be completed